ROT-avdraget

”ROT-avdraget ger dig 30 % skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.”

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 30 % på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas ha en F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Så här går det till om du vill ha skattereduktionen:

  1. Vi kommer överens om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att ge oss information om hur mycket du hit tills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Den informationen kan du få av Skatteverket.
  2. Hedbygg har F-skatt och det krävs för att du ska kunna få skattereduktionen. Därför kommer vi att skriva på fakturan att vi har F-skattsedel.
  3. Hedbygg utför arbetet.
  4. Du betalar för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion på 50 000 kronor per person och år). Resterande del får Hedbygg av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.
  5. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.
  6. Nästa år står det förtryckt på din inkomstdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.